TPA

TPMT thiopurine S-methyltransferase チオプリンS-メチル転移酵素

TPA

TPA tissue polypeptide antigen 組織ポリぺプチド抗原

略語をもっと見る →