UGIB

UGIB upper gastrointestinal bleeding 上部消化管出血

UGIB

UGIB upper gastrointestinal bleeding 上部消化管出血

略語をもっと見る →